Workplace Email Phone
Doležel Jiří Brno

PhDr. Jiří Doležel

Research centre for Slavonic and Medieval Archaeology,
Expert worker of the Department of Archaeological Monument Care

Zabývá se dějinami středověkého osídlení, zejména proměnami složek sídelní struktury 8.- 15. století, vznikem a počátky městských obcí, vrcholnou kolonizací 13. století, středověkými fortifikacemi a těžbou drahých kovů.

Po studiích archeologie na brněnské univerzitě působil jako odborný pracovník- historik v Muzeu Vyškovska a poté jako archeolog v tehdejším Okresním muzeu Brno-venkov v Ivančicích a v Předklášteří. Od roku 1994 pracuje v brněnském Archeologickém ústavu jako vědecký pracovník, v současnosti také jako vedoucí Referátu archeologické památkové péče.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

Zpět na seznam pracovníků