Vážení čtenáři a přispěvatelé,

nové číslo Přehledu výzkumů 62/2 je Vám k dispozici v elektronické podobě a to v českéanglické verzi.

Přejeme úspěšný začátek nového roku,

– Vaše redakce –