Mezolit severních Čech
1. publikace ke stažení v roce 2022

Díky pozitivním reakcím na naši akci 50 let ARÚB = 50 knih online jsme se rozhodli Vám v tomto roce zpřístupnit další knihy z produkce ARÚB v pdf. Celkem 22 publikací zpřístupníme postupně v průběhu roku. Jako první nabízíme 9. svazek Dolnověstonických studií.

Jiří A. Svoboda (ed.): Mezolit severních Čech. Brno, Krásná Lípa, Děčín 2003.

Kniha shrnuje výsledky výzkumu v archeologicky dosud neprozkoumané části severních Čech, která se díky novým výzkumům stává klasickou pro poznání českého mezolitu. Zahrnuje kapitoly o historii výzkumu, geologii skalních převisů, paleobiologii, mezolitických industriích, osídlení mezolitu i postmezolitických kultur. Podstatnou část knihy tvoří katalog a dokumentace 25 zkoumaných převisů. Kniha je výstupem grantu National Geographic.