Kulturní festival Jevíčkovění letos ovládli Římané a Germáni

Každoročně pořádaný kulturní festival Jevíčkovění se na přelomu května a června nesl v duchu Římsko-barbarských válek. Koncept historicky laděného programu vznikl výrazným podílem pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a vychází ze skutečnosti, že se na tomto místě v nedávné době nalezly nejsevernější stopy římské armády na našem území. Vojenské formace, římský a germánský život, odlévání bronzových předmětů či antické divadlo – tím vším ožilo malebné městečko Jevíčko během kulturního festivalu.

Ve dnech 30. 5.–1. 6. se ve městě Jevíčko konala v rámci kulturního festivalu Jevíčkovění významná prezentace archeologie Germánů a Římanů na našem území. Koncept, který vznikl výrazným podílem pracovníků ARÚB Balázse Komoróczyho a Pavly Růžičkové, vycházel ze skutečnosti, že se v tomto malebném městečku našly v nedávné době nejsevernější stopy římské armády na našem území. V rámci tří dnů festivalu promluvili přední odborníci na tuto problematiku Balázs Komoróczy a Eduard Droberjar, dále zde byly ke zhlédnutí ukázky výzbroje a výstroje Římských vojáků, kroje a charakteristické předměty denního života Germánů doby římské, bojové ukázky či antická komedie.
V rámci festivalu se též konal slévačský workshop, při kterém Matěj Kmošek a Michaela Zelíková rekonstruovali a experimentálně ověřovali odlévání předmětů z barevných kovů podle originálních vzorů pocházejících z výzkumů Archeologického ústavu.
„Věříme, že výsledky dlouhodobých vědeckých výzkumů pracovníků ARÚB byly v rámci festivalu adekvátně prezentovány široké veřejnosti a našly u ní pozitivní odezvu. Děkujeme především městu Jevíčku za tuto příležitost a za příkladný přístup k archeologii a archeologickým památkám, a také všem spolupracujícím institucím“ řekl jeden z autorů konceptu Balázs Komoróczy.

Spolupracující organizace: Město Jevíčko, Muzeum regionu Boskovicka, Regionální muzeum v Litomyšli, Skautské oddíly Jevíčko, Projekt Marobudum, Bacrie a Osada Křivolík, SHS ROMA VICTOR LEGIO XIII o.s., Marcomania, Antická společnost, studenti Ústavu klasických studií FF MU.

Foto: P. Růžičková