Knižní novinka- Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy

Mazuch, M. – Hladík, M. – Skopal, R.: Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén), Brno 2017.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 56
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno, 2017, 336 s.
ISBN 978-80-7524-009-5
400,- Kč

Práce zkoumá fenomén úprav hrobových jam a dřevěných konstrukcí ve velkomoravských hrobech pocházejících z pohřebišť ležících v okolí významných center jako Mikulčice a Pohansko, jakož i z pohřebišť v periferních oblastech (severní Morava).
Cílem je popsat a rekonstruovat podobu dřevěných konstrukcí a předložit teoretický model sociálních a ekonomických vztahů jedinců pohřbených v jednotlivých typech hrobových konstrukcí, posoudit ekonomický či religiózní význam dřevěných konstrukcí, jakož i výpovědní hodnotu tohoto fenoménu z hlediska chronologie.
V závěru práce je prezentován narativní model vlastních konstrukcí, funkce (v socioekonomických relacích), frekvence užívání, jakož i chronologie dřevěných konstrukcí ve velkomoravských hrobech.