Knižní novinka – Příspěvky k poznání barbarských komunit (Archeologie barbarů 2016 a 2018)

E. Droberjar – B. Komoróczy (eds.): Příspěvky k poznání barbarských komunit (Archeologie barbarů 2016 a 2018), Brno 2021.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR, Brno, sv. 70
Archeologický ústav AV ČR, Brno
ISBN 978-80-7524-047-7
ISSN 1804-1345
500,- Kč

Sborník vycházející ze dvou konferencí Archeologie barbarů konaných v letech 2016 a 2018 obsahuje celkem 21 příspěvků autorů z ČR, Slovenska a Polska. Jazyk příspěvků je čeština, slovenština, polština, němčina a angličtina. Jednotícím tematickým motivem publikace je téma přechodných fází protohistorického vývoje a vojenské aspekty těchto klíčových období, zřetelné zejména v nálezové kategorii militarií.