Knižní novinka – Mikulčice 900. Atlas Velkomoravské aglomerace

Velkoformátová obrazově bohatá publikace představuje soubor map a plánů zázemí, hradiště, vybraných objektů a artefaktů z raně středověké sídelní aglomerace Mikulčice.

L. Poláček et al.: Mikulčice 900. Atlas Velkomoravské aglomerace, Brno 2021.

Archeologický ústav AV ČR, Brno
ISBN 978-80-7524-044-6
790,- Kč

Pojďte s námi objevovat velkomoravské Mikulčice pomocí webové aplikace Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic a jejího doplňku, knižního atlasu Mikulčice 900. Velkoformátová obrazově bohatá publikace doplňuje paralelně zveřejněnou interaktivní mapu sídelní aglomerace na lokalitě Mikulčice. Hlavním posláním obou výstupů je shromáždění prostorových poznatků o Mikulčicích coby klíčové lokalitě velkomoravského výzkumu v České republice s téměř 70 let trvajícím archeologickým výzkumem. Z někdejších rozsáhlých velkoplošných odkryvů pochází řada exaktních prostorových dat o přírodních podmínkách a lidských sídelních aktivitách od pravěku do středověku. Známe podobu hradiště a řadu lokalit v jeho bezprostřední blízkosti i širším zázemí, máme k dispozici statisíce nálezů v podobě artefaktů i ekofaktů. Knižní atlas i interaktivní mapa mají tyto shromážděné poznatky prostorově vizualizovat a přehledně je dát k dispozici vědecké komunitě i zájemcům z řad široké veřejnosti.