Knižní novinka – Historická krajina na strednom Pomoraví / Historical Landscape on the Middle Course of the Morava River

M. Hladík – K. Hladíková – T. Červík: Historická krajina na strednom Pomoraví / Historical Landscape on the Middle Sourse of the Morava River. Interdisciplinárny výskum a interaktívna mapová aplikácia / Interdisciplinary Research and Interactive Map Application. Brno 2023.


Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2023, 86 s.
ISBN 978-80-7524-065-1, DOI: 10.47382/arub2023-03

250,- Kč

Kniha doplňuje webovou mapovou aplikaci „Historická krajina na strednom Pomoraví“. Informace z interaktivní mapy jsou v předkládané publikaci rozšířeny o komplexnější pohled na mezioborový výzkum historické krajiny na středním a dolním toku řeky Moravy. Zatímco interaktivní mapa integruje řadu grafických materiálů a zdrojů a nabízí přístup k dalším internetovým zdrojům informací, tato kniha představuje podrobné principy, metodiku a provedené kroky, stejně jako základní výzkumné hypotézy a otázky výzkumu historické krajiny na středním a dolním toku řeky Moravy.

Publikace vznikla s podporou programu Strategie AV21 Akademie věd ČR, program Evropská krajina jako interakce mezi přírodou a společností: Historická krajina stredného Pomoravia v prvom tisícročí n.l. ako záznam etnickej identity a kultúrnej tradície stredoeurópskych krajín