Knižní novinka – Great Moravian Elites from Mikulčice

L. Poláček et al.: Great Moravian Elites from Mikulčice, Brno 2020.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
ISBN 978-80-7524-032-3
1 270,- Kč

Kniha Great Moravian Elites from Mikulčice (GME) je kolektivní monografií určenou odborné i širší veřejnosti. Má čtenáři přiblížit fenomén dvorského prostředí velkomoravských Mikulčic v co nejširším interdisciplinárním kontextu na základě informací z vědních oborů historie, archeologie a antropologie. Ve čtyřech tematických blocích a čtyřiadvaceti kapitolách jsou postupně představeny hlavní oblasti poznání podoby a funkce tohoto významného raně středověkého centra a života elitní složky jeho obyvatel. První blok je historický, zaměřený na výpověď písemných pramenů, zejména na uchopení vztahu Moravanů a domácí vládnoucí dynastie Mojmírovců k Francké říši. V druhém bloku jsou představeny Mikulčice jako ostrovní hrad, proto-městská aglomerace, knížecí, církevní a ekonomické centrum, a to včetně jejich zemědělského zázemí a otázek každodenního provozu. Třetí blok se věnuje vybraným kategoriím hmotné kultury elit, především kategoriím luxusních výrobků počínaje zbraněmi a jezdeckou výstrojí přes šperk a textil až po stolní nádoby. Poslední – čtvrtý blok – je zaměřený na bioarcheologickou výpověď kosterních pozůstatků obyvatel mikulčické aglomerace, v první řadě na jejich zdravotní stav.