Knižní novinka – Carbonised macro-remains from a Germanic settlement in Jevišovka-Nová

J. Apiar: Carbonised macro-remains from a Germanic settlement in Jevišovka-Nová. A contribution to current archaeobotanical knowledge of the Roman period, Brno 2022.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 73
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
ISBN 978-80-7524-055-2
500,- Kč

Kniha je výsledkem postdoktorandského působení hlavní autorky na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Středisku pro výzkum doby římské a stěhování národů. Téma knihy se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení archeobotanického souboru, který byl získán v průběhu záchranného archeologického výzkumu v Jevišovce  – ulice Nová. Zároveň přímo navazuje na výsledky doktorského studia hlavní autorky. Jedním ze závěrů disertační práce byla potřeba doplnit získané výsledky o detailnější archeobotanickou analýzu jednotlivých lokalit, přičemž tato vyhodnocení jsou v našem prostředí stále ojedinělá. Právě archeobotanická analýza materiálu z Jevišovky poskytla příležitost pro toto doplnění a srovnání v rámci dříve dosažených výsledků.