Knižní novinka – Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe

M. Karwowski – B. Komoróczy – P. C. Ramsl (eds): Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe, Brno 2021.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR, Brno, sv. 71
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
ISBN 978-80-7524-045-3
ISSN 1804-1345
600,- Kč

Sborník studií mezinárodního kolektivu autorů věnovaný problematice Keltů v prostoru střední Evropy. Zahrnuje 18 studií věnovaných širokému spektru témat, kterým se soudobá protohistorická archeologie laténského období věnuje, včetně zcela původních zveřejnění nových nálezů i výsledků teoretického výzkumu. Do tematických okruhů pohřebišť, sídlišť, artefaktů a regionálních případových studií členěný sborník významně obohacuje aktuální stav poznání vývoje východní sféry keltské civilizace na kontinentu.