Hudební archeologie 37: DVA BŘEHY MORAVY / OD SLOVANŮ K MARII TEREZII

Dne 24. června 2023 Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie!

DVA BŘEHY MORAVY / OD SLOVANŮ K MARII TEREZII

24. června 2023
Výzkumná základna ARÚB Mikulčice-Trapíkov

Archeologický ústav AV ČR Brno a Hudební lahůdky vás srdečně zvou na kulturně bohatý podvečer ve znamení propojování žánrů a historických epoch. Vystoupí jazzová a zároveň folklorní legenda Jiří Slavík spolu s naším pravidelným hostem Marianem Friedlem a hudebním ansámblem Plaisirs de Musique. Archeologická část programu s názvem Cesty historické krajiny se bude věnovat kulturní krajině na středním Pomoraví (v širším okolí Mikulčic) z hlediska jejího využití v minulosti a ochrany v současnosti. Budeme se zamýšlet nad otázkami jak vypadala krajina v období Velké Moravy, jak ji lidé ve středověku využívali, co se nám v současné krajině z této doby dochovalo a jak nyní umíme tuto krajinu archeologicky poznávat a chránit.

Program
16:00       Hudební workshop nejen pro děti (Jiří Slavík a Marian Friedl)
17:00       Koncert (Ruky na dudy, Vlastimil Bjaček, Jiří Slavík, Marian Friedl, Ruky na dudy)
17:30       Přednáška Cesty historické krajiny – od velkomoravských Slovanů k Marii Terezii
                 (Marek Hladík, Marian Mazuch)
18:15       Koncert (Plaisirs de Musique: Musica Harrachiana – barokní hudba doby Marie Terezie)

Vstupné dobrovolné

Více informací naleznete na stránkách Hudební archeologieVýzkumné základny v Mikulčicích.