Přijměte pozvání na program propojující hudbu a archeologii. Uskuteční se v pátek 6. března 2020 v 18:00 hodin na Archeologické základně v Mikulčicích-Trapíkově.

Jádrem hudebního programu Misterios del Amor jsou sefardské písně v podání Elišky Tesařové a kapely Misterios del Amor. Archeologický program O lásce a válce představí dvě nové knihy věnované raně středověkým zbraním a jezdecké výstroji.

Obzvláště zveme zájemce o problematiku zbrojířské výroby raného středověku, pro něž bude v předstihu – od 16:30 hod. – připraven poutavý program v podání našich nejlepších znalců historického kovářství/zbrojířství a současně výrobců replik historických zbraní. Tento program lze vřele doporučit i dětem.

Historický program od 16:30.
Koncert začíná v 18:00.

Vstupné dobrovolné.

Více informací na www.mikulcice.arub.cz

Těšíme se na setkání v Mikulčicích.