Hlinsko: výšinná osada lidu badenské kultury
4. publikace ke stažení

Lubomír Šebela a kolektiv autorů: Hlinsko: výšinná osada lidu badenské kultury, Brno 2007.

Sborník příspěvků, na němž se podílel široký tým autorů, představuje první ucelenou práci týkající se výšinné osady badenské kultury v Hlinsku u Lipníka. Zpřístupňuje nejenom veškeré dostupné prameny získané dlouhodobým archeologickým výzkumem, ale vyčerpávajícím způsobem také vybrané druhy inventáře zpracovává.

Kniha předkládá charakteristiku sídlištních horizontů hlinecké osady na základě analýzy keramiky a zároveň je zde podán přehled základních keramických typů. Práce rovněž obsahuje soupis všech sídelních a sídlištních objektů s informacemi o jejich datování a charakteru inventáře. Dále je zde precizně podán rozbor uhlíků a makrozbytků a na jejich základě zrekonstruován obraz původního životního prostředí. Z bohatého archeologického materiálu je zpracována kamenná štípaná industrie, kosterní pozůstatky domácích a divoce žijících zvířat a také nositelů badenské kultury žijících na osadě.