Festival vědy s JMK 2022

Brno je plné vědy, a co víc, s vědou i vědci rozhodně není nuda!

Přijďte se o tom přesvědčit na Festival vědy 2022 do areálu brněnského výstaviště, pavilonu A1. Od pátku 9. září do neděle 11. září 2022 – kdykoli od 9 do 18 hodin – se nechte vtáhnout do atraktivního světa vědy, techniky i historie. Vstup zdarma. Zve vás Hvězdárna a planetárium Brno.

Více než čtyři desítky vědecko-technických institucí, populárně-vzdělávacích organizací, akademických ústavů, vysokých škol i soukromých společností si pro všechny návštěvníky – malé i velké, odborníky i laiky, nejmladší i nejstarší – připravily interaktivní ukázky toho, čemu se právě teď věnují, nebo co už dokázaly. Každý tak na vlastní kůži může zažít, že věda není jen suchá teorie, ale velmi často praktická, užitečná a zábavná věc.

Archeologie na Festivalu vědy

Cílem týmu ARÚB je seznámit širokou veřejnost s archeologickými výzkumy v prostoru vodních děl Mohelno a Dalešice, které přispívají k poznání života lidských společností během posledního chladného výkyvu doby ledové. A nejen v této době – další získané nálezy posouvají naše poznání i v jiných pravěkých obdobích.

Výzkum lokality Mohelno – Plevovce dosud odhalil pozůstatky osady z doby před 23 tisíci lety, kdy kontinentální ledovec pokrýval severní polovinu dnešního Polska. Z obydlí se dochovaly pouze podlahy dlážděné kameny, na nichž se nacházely kamenné nástroje, barviva, zbytky lovené zvěře a uhlíky po spáleném dřevu. Nálezy kamenných nástrojů dokládají na jedné straně vysokou mobilitu tehdejších populací (suroviny z jižního Polska, východního Slovenska či od dnešního Balatonu), ale na druhé straně i dobrou adaptaci na lokální zdroje (křišťál, křemen, křemičité zvětraliny hadce). Kromě lokality Mohelno – Plevovce bude věnována pozornost i průzkumům dalších lokalit na březích nádrží, které jsou postiženy výraznou vodní erozí. Díky těmto průzkumům se podařilo identifikovat několik nových poloh dokládajících zde osídlení také z období pozdního paleolitu a mezolitu.

V doprovodném stánku budou k prohlédnutí ukázky originálů archeologických nálezů, návštěvník si bude moci rovněž prohlédnout vybrané publikace ARÚB. Lokalita Mohelno – Plevovce bude také prezentována krátkým dokumentem. Na venkovním stanovišti si návštěvníci budou moci vymodelovat z hlíny zvířecí plastiky, vyzkoušet si malbu uhlíky a barevnými pigmenty na různé materiály nebo postavit si model lidského obydlí z doby ledové. Prezentace bude doplněna ukázkami různých paleolitických nástrojů a výrobních technologií.

Více informací naleznete na stránkách Festivalu vědy.