Zveme Vás na Svět knihy 2023!

28. mezinárodní knižní veletrh a literární festival SVĚT KNIHY PRAHA 2023

11. – 15. května 2023
Výstaviště Praha Holešovice, Křižíkovy pavilony

28. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu bude z hlediska tématu výjimečný. Koncept „Autoři bez hranic“ reaguje na současnou dobu, v níž jsou hranice – nejen ty fyzické, ale i kulturní, sociální, sexuální, žánrové či politické – čím dál méně zřetelné. V roce 2023 tedy není čestným hostem žádná konkrétní země, ale literáti, kteří pomyslné hranice překračují. Novinkou bude také kampaň „Podporuj svého knihkupce“. Poprvé se uskuteční dvoudenní Central and East European Book Market určený pro odbornou veřejnost.

Archeologický ústav v Brně se prezentuje ve společném stánku s dalšími 10 humanitními a společenskovědními ústavy Akademie věd. Na stánku se budete moci seznámit s činností jednotlivých ústavů, se slevou zakoupit vybrané tituly a odnést si informační materiály. Hledejte nás v Křižíkově pavilonu C pod označením KC109.

Více informací naleznete na stránkách Svět knihy 2023.