Známe vítěze 4. ročníku Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut!

V pondělí 15. května 2023 proběhlo v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea slavnostní vyhlášení již 4. ročníku Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut.

Cenu udělují tři významné archeologické instituce: Archeologický ústav Akademie věd Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Konkurence téměř třiceti nápaditých projektů byla vysoká. Projekty byly pestré do obsahu i zaměření: zaměřovaly se na práci s dětmi, prezentovaly historické či archeologické události jednorázovými akcemi s bohatou scénografií, prezentace archeologie se projevila rovněž aktivitami v on-line světě, mnoha poutavými výstavami a dalšími poutavými formami.

Níže představujeme vítězné projekty a také zdůvodnění, čím zaujali hodnotící komisi.

Akademická kategorie

Podcast Pár praslenov
1. místo
Autorský kolektiv: Dušan Kováč, Miroslav Hronec, Tomáš Babura

Komise ocenila podcast zaměřený výhradně na archeologii představující u nás průkopnické využití této relativně nové platformy komunikace výsledků archeologické vědy směrem k veřejnosti. V případě projektu Pár praslenov oceňuje jeho neomezený časový záběr, pestrou směs prezentovaných témat odborníky z české i slovenské archeologické scény, a dlouhodobě budovaný, stále se rozšiřující dosah.

Publikace Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla
2. místo
Autorský kolektiv: Pavlína Komínková, Milan Koudelka, Vlastislav Káňa, Marek Novák, Martin Golec

Publikace na vysoké odborné úrovni, která ale zároveň prezentuje dané téma formou srozumitelnou široké veřejnosti v atraktivní grafické podobě.

Projekt Forlǫg
3. místo
Autor: Tomáš Vlasatý

Komise ocenila autorův záměr o odbornou kultivaci specifické cílové skupiny reenactorů, jichž je v ČR nemalé množství, a kteří často svou činností utvářejí představu laické veřejnosti o jednotlivých zobrazovaných historických obdobích.

Muzejní kategorie

Cyrilometodějské centrum a revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
1. místo
Autorský kolektiv: Ivo Frolec, Tomáš Chrástek, Jitka Zpěváková, Jaroslav Bartík, Dana Menoušková

Atraktivně a moderně zpracovaná stálá expozice s potenciálem dlouhodobě oslovit značné množství lidí, jíž na atraktivitě přidává také její umístění na významné archeologické lokalitě, čímž je s archeologií ještě více provázána a zdůrazňuje také aspekty ochrany nemovitých archeologických památek.

Rok archeologických výstav v jičínském muzeu
2. místo
Autorský kolektiv: Veronika Dospíšilová, Veronika Knoblová, Lucie Novotná, Miroslav Pleska, Dominika Schmidtová, Jiří Unger

Komise ocenila promyšlený koncept celoroční prezentace archeologie různým cílovým skupinám (široká veřejnost, investoři a stavebníci, amatérští archeologové) se záměrem najít společnou řeč při ochraně historického dědictví.

Zmizelá Třebíč
3. místo
Autoři: Aleš Hoch, Martin Košťál

Komise ocenila vzorovou spolupráci archeologů s investorem, kterým bylo v tomto případě město, při zpracování a následné prezentaci výsledků archeologických výzkumů především místním občanům.

Studentská kategorie

Z nemnoha přihlášených studentských projektů bylo uděleno jedno první místo, ostatním projektům nebylo určeno pořadí.

Prezentace archeologického výzkumu: Novobystřicko ve stínu války
1. místo
Autor: Tomáš Pancíř

V případě tohoto projektu komise ocenila hned několik prvků. Jednak komplexní přístup k danému tématu i jeho prezentaci veřejnosti v různých podobách; odvahu věnovat se ještě částečně živému tématu a snahu o objektivní vykreslení příběhu. Jedná se o projekt, který ukazuje, jak daleko lze při zpracování určitého tématu dojít.

Cena veřejnosti

Koně a lidé: mezidruhová a mezioborová komunikace
Autorky: Věra Klontza a Romilda Nevěčná

Více se o každém projektu dozvíte na stránkách Ceny Zlatý mamut.