Změna výpůjční doby v knihovně a archivu (červenec-srpen)

Změna výpůjční doby v knihovně a archivu (červenec-srpen) platí od 3. července do 1. září 2017.

Výpůjční doby:

Knihovna

pondělí: 8:00–12:00/ 13:00–16:00

středa:   8:00–12:00/ 13:00–17:30

pátek:    8:00–12:00

Archiv

pondělí:  8:30–12:00/ 13:00–16:00

středa:   8:30–12:00/ 13:00–16:00

pátek:    8:30–12:00

V naléhavých případech lze návštěvu knihovny i archivu domluvit i na „nepůjčovní“ dobu.