Zlatý mamut – Cena veřejnosti

Cena veřejnosti – hlasujte pro projekt, který vás nejvíce zaujal!

Od letošního roku chceme též ocenit archeologický popularizační projekt, jehož prezentace nejvíc zaujme zájemce z řad veřejnosti, pro niž jsou hodnocené aktivity určeny především. Svůj hlas můžete dát kterémukoliv projektu napříč kategoriemi. Již nyní se můžete podívat na všechny přihlášené projekty na webové stránce soutěže, v sekci Ročník 2022.

Hlasovat budete moci od 1. do 15. dubna 2023 prostřednictvím Google formuláře, který zveřejníme na webové stránce Ceny Zlatého mamuta, zde a na sociálních sítích Archeologického ústavu AV ČR, Brno, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Projekt, který získá nejvíce hlasů bude oceněn na slavnostním vyhlášení 4. ročníku soutěže Cenou veřejnosti.