Na Velvyslanectví Švédska v ČR proběhlo v pondělí 12. 9. 2022 předání certifikátů o analýze rovného odměňování žen a mužů nástrojem Logib.

Slavností akce, která se konala pod záštitou švédského velvyslance J. E. Fredrika Jörgensena, završila jednu z významných fází testování nástroje Logib jako důležitého instrumentu ke snížení stále vysoké úrovně ukazatele Gender Pay Gap v Česku. Celkem 18 společností a institucí, mezi nimiž je také náš ústav, se tak přihlásilo k trendu vyspělých evropských zemí, které věnují pozornost transparentnosti a férovosti odměňování nejen ve vztahu k genderové otázce, ale i v širším kontextu rovnosti lidských práv. To, že se předání certifikátů odehrálo na Velvyslanectví Švédska, přitom není náhodné. Jak při této příležitosti vysvětlila odborná garantka projektu 22 % K ROVNOSTI pro nástroj Logib Dita Jahodová, severské země jsou pro nás v otázce rovnosti a diverzity velkou inspirací.

„V Česku jsme zahájili systémovou práci na snižování ukazatele Gender Pay Gap v roce 2015, kdy na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vnikl projekt 22 % K ROVNOSTI. Údaj 22 % odkazoval na tehdejší průměrný rozdíl v odměňování mezi muži a ženami. Od té doby jsme udělali mnoho kroků, které přispěly ke zlepšení situace. Důkladně jsme zmapovali příčiny nerovností a dobré praxe ostatních zemí a kromě dalšího jsme rozvinuli a odpilotovali analytický nástroj Logib, který nás dnes přivedl na půdu švédské ambasády, “ uvedla hlavní gestorka projektu Lenka Simerská a dodala, že Česko velký kus práce v tomto ohledu ještě čeká, už vzhledem k chystané směrnici EU o transparentnosti v odměňování. Právě analýza Logibem je skvělou přípravou pro zaměstnavatele na povinnost z ní vyplývající, která bude ukládat sledování ukazatele rovného odměňování uvnitř organizací.