Společně s Technický muzeem v Brně a Spolkem Františka srdečně zveme na ukázkovou tavbu (resp. souběžné tavby ve dvojici pecí) v rekonstrukci raně středověkých železářských kusových pecí. Tavba proběhne v sobotu 23. září 2023. Tavby by měly započít okolo deváté hodiny ranní a být dovedeny do konce nejspíše mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední.

V případě extra ošklivého počasí se netaví!

Interesanti jsou srdečně zváni!