XVIII. protohistorická konference Archeologie barbarů 2023

Ve dnech 25.–28. 10. 2023 se v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno konala XVIII. protohistorická konference Archeologie barbarů 2023. Letošním tématem byly „Elity a prestižní artefakty ve středoevropském barbariku (sídelně-geografické, nálezové, kulturní, chronologické, technologické, sociální a historické kontexty)“. Konference se zúčastnilo 75 odborníků ze šesti států (Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Francie, Nizozemsko).