Workshop

V rámci projektu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. .v. i. „Úloha center v přechodové společnosti na příkladech z raně středověké Moravy a Slezska“ uspořádá ARÚB 24. a 25. 5. 2016 ve svém sídle v Brně, Čechyňská 19, workshop na téma: Raně středověké hrady a společenské elity v období 10. a první poloviny 11. století.