Počátky předrománského stavebního stylu spadají na našem území zhruba do začátku 9. století po Kr., kdy se zde poprvé od dob Římanů setkáváme s kamennými konstrukcemi stavěnými za pomoci vápenné malty. Kamenná architektura zděná na vápennou maltu je asi nejvýmluvnějším dokladem dobového významu mikulčicko-kopčanské aglomerace jako předního mocenského a církevního centra mojmírovské Moravy 9. století. Deset kostelů – dosud v jeho areálu objevených – představuje pramenné bohatství a cenný materiál pro archeologický, historický, uměnovědný i stavebně-technologický výzkum předrománské architektury. Na představení výsledků aktuálního interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na studium stavebních materiálů a technologií se soustřeďuje tato výstava.

Panelová instalace výstavy bude doplněna originálními hmotnými doklady stavitelského umění získanými při archeologickém výzkumu v Mikulčicích. Půjde především o unikátně zachovaný a citlivě zrestaurovaný mohutný blok omítky 2. kostela, který dovoluje posoudit jak podobu a kvalitu zdejších vápenných omítek, tak typickou strukturu zdiva otisknutou na rubní straně omítkového bloku. Dále budou vystaveny v Mikulčicích vzácně dochované kamenné architektonické články a stavební detaily v podobě maltového štuku nebo malt s otisky dřevěných konstrukcí. Nebudou chybět haptické exponáty v podobě konkrétních druhů kamenné suroviny použité při stavbě mikulčických kostelů. Vystavena bude i část unikátní podlahy z 9. kostela s výzdobou napodobující mozaiku.

Jedinečný komplex archeologicky doložených architektonických památek z Mikulčic a Kopčan je předmětem víceletého interdisciplinárního výzkumu. Prostřednictvím mezioborové spolupráce tří ústavů Akademie věd ČR a dalších univerzitních či muzejních pracovišť jsou sledovány nejen archeologické, ale především stavebně-technologické otázky. Projekt Předrománská architektura Velké Moravy: prameny, analýzy, souvislosti je podpořen výzkumným programem Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti Akademie věd ČR.

Výstava bude otevřená v době od 3. června do 17. listopadu 2023 v návštěvnickém centru NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích.