Výročí ARÚB – jdeme pod povrch


Vážení a milí kolegové, příznivci brněnského Archeologického ústavu Akademie věd,


plánovali jsme pro vás na dnešní den multižánrové setkání navázané na naše dvě letošní institucionální jubilea: 100 let od jmenování I. L. Červinky státním konzervátorem a 50 let od založení samostatného Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.

Otevřenou archeologii jako živou platformu pro diskuzi o minulosti, dalším směřování, spolupráci a aktuálních problémech archeologie na Moravě a ve Slezsku, ale také jako prostor pro diskuzi s amatéry a zájemci o obor z řad široké veřejnosti, jsme prozatím odložili.

Pod svahy Špilberku se sejdeme za tímto účelem na podzim roku 2021.

Prozatím vám můžeme dát nahlédnout do příprav publikace, která vyjde u příležitosti obou kulatých výročí na sklonku letošního roku a kterou jsme nazvali: Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu AV ČR v Brně. 1920 – 1970 – 2020. 
Kniha představí vybrané kapitoly z historie ARÚB – události, fenomény, osobnosti, přelomové výzkumy a významné nálezy.
To vše bude doplněno zajímavými archivními, zčásti dosud nepublikovanými dokumenty.
Jako „ochutnávku“ vám již nyní nabízíme úvodní část první kapitoly věnované úplným počátkům institucionální archeologie na Moravě a ve Slezsku z pera dr. Miloše Hlavy

S úctou váš Lumír Poláček


Ukázka z knihy Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu AV ČR v Brně. 1920 – 1970 – 2020.