Zveme Vás na virtuální výstavy!

V rámci meziinstitucionálního projektu jsme se podíleli na tvorbě nástroje INDIHU EXHIBITION, díky kterému si nyní můžete prohlédnout zajímavé výstavy online.
Zveme Vás na prohlídku virtuální výstavy „Pavlov: v krajině lovců a sběračů“, která Vám přiblíží nejen krajinu a život lidí v období mladšího paleolitu, ale i historii zdejších archeologických výzkumů až po výstavbu Archeoparku Pavlov: https://exhibition.indihu.cz/view/pavlov/start

 

Prohlédnout si můžete také virtuální výstavy Národního muzea „Sametová revoluce: Říká se jí sametová“ či „Labyrint informací a ráj tisku“ : https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/sametova-revoluce-rika-se-ji-sametovahttps://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/labyrint-informaci-a-raj-tisku

Projekt INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities – realizují Knihovna Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Archeologický ústav AV ČR (Brno), Archeologický ústav AV ČR (Praha), Etnologický ústav AV ČR, Filozofický ústav AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav dějin umění AV ČR. Projekt je podporován Ministerstvem kultury ČR.