Věteřovské sídliště v Budkovicích
15. publikace ke stažení

Jaroslav Ondráček – Jana Stuchlíková: Věteřovské sídliště v Budkovicích, Brno 1982.

Šestnáctý svazek z ediční řady Fontes archaeologiae moravicae přináší vyhodnocení nálezových souborů věteřovského sídliště v Budkovicích.