Velká Morava mezi východem a západem
13. publikace ke stažení

Luděk Galuška – Pavel Kouřil – Zdeněk Měřínský (eds.): Velká Morava mezi východem a západem, Brno 2001.

Publikace předkládá výsledky bádání tuzemských i zahraničních vědců, které byly prezentovány na stejnojmenné mezinárodní konferenci v roce 1999. Příspěvky se týkají základních témat Velké Moravy a to nejen z pohledu archeologie regionálního charakteru, ale i problematiky širšího evropského prostoru.