Udělení děkovných listů předsedkyní Akademie věd

S velkým potěšením oznamujeme, že dne 3. května v sídle Akademie věd ČR v Praze byl předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou za asistence místopředsedy Akademie věd ČR Martina Bileje udělen děkovný list také dlouholetým vynikajícím pracovníkům brněnského Archeologického ústavu, vedoucí knihovny ústavu paní Hedvice Břínkové, a vynikajícímu výzkumnému technikovi a dokumentátorovi, panu Jaroslavu Škojcovi. „Vědeckou práci bez podpory nevědeckého personálu by nešlo dělat, což si velmi dobře uvědomujeme. Jasně to ukazují i návrhové listy od ředitelů a ředitelek, které se hemžily superlativy a upřímnými slovy uznání o vás i vaší práci,“ zdůraznila paní předsedkyně při předávání děkovných listů . Naprosto s ní souhlasíme též v přesvědčení, že nevědecké pozice jsou nepostradatelné pro kvalitní chod akademických pracovišť a pro vytváření zázemí pro badatele: „Bez vás by určitě Akademie věd nebyla institucí, jakou je.“ K těmto slovům se plně připojujeme a oceněným zcela upřímně jménem všech pracovnic a pracovníků Archeologického ústavu AV ČR Brno děkujeme!

Více v článku Předsedkyně Akademie věd ČR ocenila práci 37 zaměstnanců děkovnými listy