Týden pro Digitální Česko

Archeologický informační systém České republiky se stal partnerem Týdne pro Digitální Česko, který proběhne v týdnu 20.–24. 11. 2023 v různých koutech ČR, ale i online. Letošní ročník je ve znamení rozvoje digitálních dovedností pro všechny bez ohledu na věk či zaměření.

My jsme si pro Vás připravili webinář na téma Digitální archeologie: Odhalte stopy minulosti v krajině. Digitální data a datové zdroje jsou nedílnou součástí současného světa. Při vyhledávání informací však často narážíme na roztříštěnost těchto zdrojů, a to i v rámci jednotlivých vědních oborů. Archeologický informační systém ČR je platformou, která spojuje digitální zdroje o české archeologii na jednom místě a zpřístupňuje je tak široké veřejnosti.

Během online workshopu se dozvíte, jak používat nástroje Archeologického informačního systému ČR, které můžete využít z pozice jak zájemce o historii svého bydliště, studenta, amatérského archeologa nebo třeba stavebníka/developera. Naučíte se pracovat s digitálními zdroji týkajícími se archeologického kulturního dědictví. Nově nabyté znalosti si budete moci vyzkoušet v průběhu webináře prostřednictvím drobných soutěží, ve kterých můžete získat tematické ceny.

Zajímá vás, jaké archeologické výzkumy se odehrály ve Vašem okolí v minulosti i nedávno a co se při nich zjistilo? Které jsou ty archeologicky nejatraktivnější lokality v ČR k navštívení? Kde najdete svého nejbližšího archeologa? V průběhu wemináře získáte odpovědi nejen na tyto otázky.

Webinář se uskuteční dne 23. listopadu 2023 od 17:00 na platformě Zoom, připojíte se prostřednictvím odkazu:

https://cesnet.zoom.us/j/92109711791?pwd=bTBNcThEeFI2alZ4N0JxbkY1czQ2dz09

Registrace na webinář je dobrovolná, avšak vítaná na odkazu: https://forms.gle/CTi1pdHdVHR41KdJ7

Pokud by Vás zajímala celá nabídka kurzů v rámci Týdne pro Digitální Česko, najdete je na odkazu:

https://budoucnostjedigitalni.gov.cz/#akce

#tydenprodigitalnicesko #budoucnostjedigitalni #digitalnidovednosti