Spony římské a spony germánské

Podzimní proud zajímavých vystoupení v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše ještě zdaleka není u konce. Přijměte tudíž pozvání na zajímavou přednášku o sponách římských i germánských v podání předního evropského badatele doby římské a stěhování národů, prof. Eduarda Droberjara!

SPONY ŘÍMSKÉ A SPONY GERMÁNSKÉ
prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.

Kdy: v sobotu 30. října 2022 v 15 hod.
Kde: Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Přednášku lze navštívit v rámci vstupného do Návštěvnického centra. Vstup pro občanské spolupracovníky archeologických institucí je zdarma (nutno doložit platnou průkazku PAS či obdobný dokument).


Spony patří k nejpočetnějším typům nálezů, které archeologie doby římské ve střední Evropě objevuje. Byly nejen funkční součástí oděvu, ale také módním prvkem, symbolem společenského postavení a sounáležitosti s komunitou. Nacházíme u nás spony vyráběné jak na území Římské říše, tak výrobky germánských řemeslníků. Jako módní prvek se obliba různých forem měnila, proto dnes známe široké spektrum tvarů a typů spon.
Přednáška předního specialisty prof. Eduarda Droberjara pomůže zájemcům orientovat se v této pestrosti a poskytne přehledný úvod do problematiky spon doby římské.

Přednáškový cyklus se koná jako jeden z výstupů projektu Tváří v tvář starověkým Germánům Střední Evropy, který je součástí výzkumného tématu Evropa, kořeny integrace, utváření lokálních, národních a evropských identit (Evropa středověká) programu Strategie AV21.

Více informací naleznete na webových stránkách Návštěvnického centra Mušov.