Snížení energetické náročnosti objektu Archeologického ústavu AV ČR, Brno

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je instalace fotovoltaické elektrárny s referenčními panely o výkonu 40,32 kWp na objektu Archeologického ústavu AV ČR. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy o 113,38 GJ/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 1 869 521 Kč
Dotace EU: 1 869 521 Kč (100 %)

Datum zahájení realizace projektu: 28. 5. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.