Snížení energetické náročnosti objektu Archeologického ústavu AV ČR, Brno – Mikulčice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací na budovy Archeologického ústavu AV ČR, Brno – objekt Mikulčice. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy o 34,448 GJ/rok a snížení emisí skleníkových plynů o 9,694 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 565 978 Kč
Dotace EU: 565 978 Kč (100 %)

Datum zahájení realizace projektu: 31. 5. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.