Snížení energetické náročnosti objektu Archeologického ústavu AV ČR, Brno – Dolní Dunajovice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na budově Archeologického ústavu AV ČR. Projekt zahrnuje kompletní zateplení objektu, výměnu výplní otvorů, výměnu plynového kotle včetně ohřívače teplé vody, výměnu osvětlení za novou LED technologii a instalaci systému fotovoltaické elektrárny. Realizací projekt dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 6 697 220 Kč
Dotace EU: 6 697 220 Kč (100%)

Datum zahájení realizace projektu: 31. 5. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.