Archeologickou obec zastihla smutná zpráva. 19. září ve věku 90 let zemřel významný moravský archeolog a pedagog prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.

Profesor Podborský vedle své vlastní mimořádně plodné bohaté vědecké činnosti zásadně též formuloval, láskou ke své profesi nadchnul a vědomostmi vybavil několik generací studentů, včetně množství našich současných i bývalých kolegů. Archeologický ústav AV ČR, Brno, vyjadřuje tímto upřímnou soustrast jeho rodině a poděkování panu profesorovi za jeho celoživotní dílo.

Budiž mu země lehká!