Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika z projektu Poznej na kole historii a kulturní dědictví příhraničních regionů Slovácka a Záhoria.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
ve spolupráci s partnery městem Holíč a Obcemi pro Baťův kanál
si vás dovoluje pozvat na

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU
v rámci projektu

POZNEJ NA KOLE HISTORII A KULTURNÍ DĚDICTVÍ PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ SLOVÁCKA A ZÁHORIA – odkaz zde
kód projektu: 304021CTX7

Náhledové video: