Replika meče ze švédského pohřebiště Valsgärde

Přednáška Mgr. Patricka Bárty na téma Honosný předvikingský meč ze švédského pohřebiště Valsgärde se setkala s úspěchem.

Patrick Bárta se specializuje na výrobu replik evropských zbraní a jeho hlavním krédem je nejvyšší kvalita výrobků při maximálním dodržení původních výrobních postupů.
Kromě toho působí od roku 2018 na Archeologickém ústavu jako konzervátor-restaurátor kovů.

Jeho preciznost se odrazila také na jeho několikaleté práci, kterou věnoval výrobě repliky luxusně provedeného meče nalezeného v jedné z mohyl ze 7. století na pohřebišti ve švédském Valsgärde. Autor přednášky se pokusil na základě dochované dokumentace vyrobit původními technologiemi repliku-rekonstrukci tohoto meče, který patří k nejhonosnějším známým zbraním z vendelského období skandinávských dějin.

Na replice meče lze vidět precizní práci techniky cloisonné – zasazování kamenů do drahých kovů, techniky hlubokého rytí či svářkového damasku.

Pro zajímavost je na rukojeti meče osazeno celkem 74 muglí (zaoblených granátů) a 109 granátových desek.

Replika meče, který je příkladem uměleckého řemesla severských národů v raném středověku, byla poprvé představena veřejnosti.

Další práce Patricka Bárty najdete zde.