Provincie Panonie, náš nejbližší římský soused

Srdečně Vás zveme do Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše na pátou přednášku z cyklu IN MEDIAS RES.

PROVINCIE PANONIE, NÁŠ NEJBLIŽŠÍ ŘÍMSKÝ SOUSED
Mgr. Alina Szabová

Kdy: v sobotu 24. září 2022 v 15 hod.
Kde: Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Přednášku lze navštívit v rámci vstupného do Návštěvnického centra. Vstup pro občanské spolupracovníky archeologických institucí je zdarma (nutno doložit platnou průkazku PAS či obdobný dokument).

Přednáškový cyklus se koná jako jeden z výstupů projektu Tváří v tvář starověkým Germánům Střední Evropy, který je součástí výzkumného tématu Evropa, kořeny integrace, utváření lokálních, národních a evropských identit (Evropa středověká) programu Strategie AV21.

Více informací naleznete na webových stránkách Návštěvnického centra Mušov.