Program Týdne Akademie věd ČR

Tento rok jsme si pro Vás připravili v rámci Týdne Akademie věd ČR bohatý program!

Pondělí 6. 11. 2023, 18:00, Velký přednáškový sál ARÚB (2. NP), Brno
Hudební archeologie 41: Archeologické bonbónky

Ohlédnutí za 10 lety Hudební archeologie na Moravě doplněné krátkými přednáškami o nejzajímavějších archeologických nálezech Archeologického ústavu AV ČR v Brně posledních let. Čtyři instrumentální vstupy hudebního historika Jana Čižmáře interpretující různé hudebně-historické prameny rozdílnými hudebními nástroji zpestří čtyři archeologické vstupy předních vědeckých pracovníků Archeologického ústavu.
Bohatý hudební a archeologický program v prostorách ARÚB doplní výstava plakátů již proběhnuvších 40 koncertů Hudební archeologie.

Úterý 7. 11. 2023, 17:00, Malý sál Knihovny Jiřího Mahena (5. NP), Brno
O Velké Moravě archeologicky
PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.

O dějinách raného středověku víme z písemných zpráv nebo stavebních či uměleckohistorických památek jen velmi málo. Naprostou většinu informací tak získáváme z archeologických pramenů. Co nám tedy může a naopak nemůže říct archeologie o životě Moravanů v 9. stol.?

Středa 8. 11. 2023, 17:00, Velký sál Knihovny Jiřího Mahena (5. NP), Brno
Populace Římské říše a možnosti jejího demografického poznání
Mgr. Marek Vlach, Ph.D.

Římská říše představovala jeden z prostorově nejvýraznějších státních útvarů antického světa a v dobách svého rozmachu čítala desítky milionů obyvatel. Díky velkému množství dochovaných různých zdrojů informací a pramenů je možné rekonstruovat některé z demografických ukazatelů těchto populací, a s tím spojenými aspekty, jako je např. urbanismus. Část přednášky bude též pojednávat o možnostech digitálního modelování dopadu tzv. antoninského moru ve 2. polovině 2. století našeho letopočtu.

Čtvrtek 9. 11. 2023, 17:00, Malý sál Knihovny Jiřího Mahena (5. NP), Brno
Na smetiskách lovcov mamutov. Ako triedili a zaobchádzali s odpadom ľudia v dobe kamennej
Mgr. Soňa Boriová, Ph.D.

Existovalo odpadové hospodárstvo pred 30 000 rokmi? Prednáška predstaví ako a prečo vznikali skládky mamutích kostí na okrajoch veľkých loveckých sídlisk. Ich výskum prináša nový pohľad na spôsob života gravettienskych lovcov mamutov na Morave.

Pátek 10. 11. 2023, 17:00, Velký přednáškový sál ARÚB (2. NP), Brno
Zlato v době bronzové na Moravě
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Kdy se na našem území poprvé objevuje zlato a v jaké podobě? S tímto atraktivním kovem se setkáváme poprvé v závěru eneolitu (konec doby kamenné) v podobě drobných ozdob nalézaných zejména na pohřebištích. Ve větším množství se zlaté předměty objevují až v mladší a pozdní době bronzové. Známe je zejména z hromadných nebo ojedinělých náhodných nálezů. Kromě ozdob se již například vzácně objevují i zlaté nádoby.
Tematická přednáška v souvislosti s vystavením unikátního zlatého šperku z mladší doby bronzové.


Dny otevřených dveří na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno
Pátek 10. 11. 2023 – pro předem přihlášené školní skupiny; Brno, Čechyňská 363/19
Sobota 11. 11. 2023, v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00, rezervace; Brno, Čechyňská 363/19

Chcete vědět co se děje s archeologickými nálezy po jejich vyzvednutí ze země?
Jak probíhá konzervace kovových nálezů či evidence a rekonstrukce keramických nádob? Co se dále děje s informacemi získanými archeologickými výzkumy?

Rádi Vás provedeme naším pracovištěm, ukážeme Vám laboratoře kovů a keramiky i s originálními nálezy, depozitáře knihovny i archivu, dozvíte se, jak probíhá proces prohlášení lokality za kulturní památku a mnoho dalšího. Budete si moci také prohlédnout unikátní zlatý nález šperku z období mladší doby bronzové a přiblížíme vám toto specifické historické období, v němž kovy již hrají nezastupitelnou úlohu v každodenním životě obyvatel našeho území.

Více informací o programu po celé České republice naleznete na stránkách Týdne Akademie věd ČR.

Těšíme se na Vás!