Program Týdne Akademie věd ČR

Srdečně Vás zveme na sérii veřejných přednášek v Knihovně Jiřího Mahena a Dny otevřených dveří na Archeologickém ústavu, Brno, které proběhnou v rámci Týdne Akademie věd ČR.

Pondělí 31. 10. 2022, 17:00, Velký sál Knihovny Jiřího Mahena (5. NP), Brno
Kultúrna krajina na strednom Pomoraví v prvom tisícročí po Kr.: Germáni, Slovania a čo nám tu po nich zostalo
Mgr. Marek Hladík, Ph.D.

V kultúrnej krajine stredného Pomoravia sa zachovalo veľké množstvo historických štruktúr, ktoré sú svedectvom o dynamickom vývoji regiónu v prvom tisícročí po Kr. To bolo charakteristické častými zmenami celých populácií v danom regióne (Germáni, Avari, Slovania), ktoré vytvárali v krajine svojbytné historické štruktúry (hradiská, pohrebiská, mohylníky či sídliská). Takto vzniknutý krajinný palimpsest ponúka široké spektrum možností na výskum etnickej a kultúrnej tradície.

Úterý 1. 11. 2022, 17:00, Velký sál Knihovny Jiřího Mahena (5. NP), Brno
Gravettien na Moravě: lovci mamutů a jejich svět
Mgr. Martin Novák, Ph.D.

V období před 30 tisíci lety se stala Morava, a zvlášť krajina kolem Pálavy, jedním z nejdůležitějších kulturních center světa. Adaptace migrujících skupin anatomicky moderního člověka na nové prostředí a probíhající změny klimatu umožnily vznik vyspělé, komplexní lovecko-sběračské společnosti, která nemá v historii lidstva obdoby. Unikátní soubor loveckých sídlišť kolem Dolních Věstonic a Pavlova tak vypovídá nejen o lovu mamutů, ale také o širokém spektru dalších lidských aktivit.

Středa 2. 11. 2022, 17:00, Malý sál Knihovny Jiřího Mahena (5. NP), Brno
Doba římská na Moravě ve světle detektorových nálezů
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

V posledních letech přibývá množství archeologických nálezů, o které se naše vyprávění o době římské, Germánech, Římanech a jejich vzájemných vztazích opírají. Podstatnou roli v tomto procesu sehrávají též dobrovolní spolupracovníci, kteří nezištně (a za určitých pravidel) objevují a zachraňují mnohdy značně unikátní předměty. V rámci přednášky budou představeny některé nové významné nálezy, prostor však bude též věnován významu a přínosu občanské spolupráce v archeologii doby římské na Moravě.

Čtvrtek 3. 11. 2022, 17:00, Velký sál Knihovny Jiřího Mahena (5. NP), Brno
Meče v době římské z archeologického, technologického a umělecko-řemeslného pohledu
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. a Mgr. Patrick Bárta

Meče patří od svého vzniku v době bronzové nejen k účinným zbraním, ale i k významným symbolům společenského postavení svých majitelů. Přednáška představí hlavní formy mečů doby římské, charakteristické jak pro římské vojsko, tak i pro jejich germánské protivníky. V rámci přednášky bude též možnost prohlédnout některé originály římských mečů z jižní Moravy a unikátní rekonstrukci původního vzhledu meče typu Lauriacum – Hromówka, nalezeného v římské vojenské pevnosti na Hradisku u Mušova.


Dny otevřených dveří na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno
Pátek 4. 11. 2022- pro předem přihlášené školní skupiny; Brno, Čechyňská 363/19
Sobota 5. 11. 2022, v 11:00, 13:00 a 15:00, pro veřejnost bez rezervace; Brno, Čechyňská 363/19

Chcete vědět co se děje s archeologickými nálezy po jejich vyzvednutí ze země? Jak probíhá konzervace kovových nálezů či evidence a rekonstrukce keramických nádob? Co se dále děje s informacemi získanými archeologickými výzkumy?
Rádi Vás provedeme naším pracovištěm, ukážeme Vám laboratoře kovů a keramiky i s originálními nálezy, depozitáře knihovny i archivu, dozvíte se, jak probíhá proces prohlášení lokality za kulturní památku a mnoho dalšího. Na příkladu lokality Mohelno-Plevovce vám ukážeme, jak může probíhat dobrodružný výzkum, na který máme pouhé tři dny a co vše lze za tak krátkou dobu zjistit.

Jak vnímáte vědu z hlediska popularizačních aktivit AV ČR? Najděte si pár minut na vyplnění dotazníku abychom mohli podobu Týdne Akademie věd ČR stále zlepšovat!

Více informací o programu po celé České republice naleznete na stránkách Týdne Akademie věd ČR.

Těšíme se na Vás!