Program Konference Archeologie a veřejnost 10/2018

Ve středu 28. 11. 2018 se v prostorách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. uskuteční konference Archeologie a veřejnost 10/2018 na téma Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce archeologie a uživatelů detektorů kovů.

Desátý ročník konference Archeologie a veřejnost si tentokrát klade za úkol diskutovat téma tzv. detektoringu. V České republice se v současnosti odhadem 20 až 35 tisíc lidí z řad veřejnosti více či méně intenzivně věnuje hledání detektorem kovů. Ne vždy se jedná o cílené vyhledávání archeologických nálezů, přesto k tomu téměř vždy dochází. Tento jev není nový a archeologické instituce i jednotliví archeologové postupně k němu utvářejí své postoje. Archeologický ústav AV ČR, Brno, na počátku roku 2017 realizoval rozsáhlé dotazníkové šetření, v němž téma detektoringu označilo zhruba 90% archeologů jako něco, co je pro obor velmi důležité a co se jich přímo, velmi aktuálně a naléhavě při jejich činnosti dotýká.

Konference si klade za cíl nastínit různé možnosti a modely přístupu k detektorářské veřejnosti ze strany archeologické obce v ČR, prezentovat aktuální stav problematiky v různých obecných i regionálně podmíněných aspektech, vyjasnit si některé postoje s možností hledat nějaký obecně přijatelný modus vivendi. V rámci konference zazní i tzv. „keynote“ přednáška Výzvy a možnosti detektorové archeologie v dánském a evropském kontextu, kterou přednese Dr. Andres Dobat z dánské Aarhus University. Všechny příspěvky, které na konferenci zazní nebo které se jakkoliv budou týkat tentokrát zvoleného tématu, budou otištěny v tematickém sborníku Veřejná archeologie.