Akademie věd ČR Facebook

Staré Hradisko II

Katalog der Funde aus den Museen in Brno (Brünn), Praha (Prag), Olomouc, Plumlov und Prostějov

svazek: 5
Archeologický ústav ČSAV
Brno 1970 166 s., 58 s. obr. příl.

Ve dvou samostatných knižních svazcích představil dr. Meduna několik stovek kusů nálezů z keltského oppida Staré Hradisko u Prostějova, které pocházejí z meziválečných výzkumů různých badatelů a fyzicky se dnes nacházejí v několika tuzemských muzejních institucích. Formou katalogu jsou zde popsány nálezy od jednotlivých keramických střepů po unikátní kovové předměty včetně numismatického fondu.