Akademie věd ČR Facebook

Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích.

Výzkum z let 1954-1965

svazek: 1972/I,2
Academia
Praha 1972, 39 s., 2 s. tab.

ISSN 0139-5289

Studie se zabývá nálezy rostlinného původu získanými při výzkumu mikulčického hradu i předhradí v letech 1955 až 1965. Výsledky archeobotanických analýz rostlinných pozůstatků umožnily poměrně dokonalé poznání životního prostředí obyvatel zaniklé velkomoravské metropole.