Akademie věd ČR Facebook

Přehled výzkumů 55, č. 1

300 

Cena bez DPH: 268 

Dostupnost: Skladem
1
Edice

odpovědný redaktor: Petr Škrdla
vydal: Archeologický ústav AV ČR v Brně
místo vydání: Brno
ročník: 55
číslo: 1
vročení: 2014
počet stran: 233

ISSN: 1211-7250