Akademie věd ČR Facebook

O počátcích laténské fortifikace v Čechách

svazek: XI,1
Academia
Praha 1983, 119 s., 8 s. tab.

ISSN 0139-5289

Studie se zabývá dvěma významnými keltskými opidy v Čechách, Hradiště nad Závistí a Hrazany, na přelomu pozdního halštatu a časné doby laténské. Na základě celkových výsledků výzkumů opida v Hrazanech a výzkumu brány D v Hradišti u Závisti objasňuje autorka význam a vztah obou hradišť.