Přihlašte své referáty na konferenci Archaeologia Historica!

MUZEUM MĚSTA BRNA
ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE FF MU
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ARCHAIA BRNO
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO

si Vás dovolují pozvat na 54. mezinárodní konferenci archeologie středověku na téma

ZDROJE ENERGIE A JEJICH VYUŽITÍ
Brno – hrad Špilberk
18.- 22. 09. 2023

Tématické okruhy:

  • zdroje energetických potřeb společnosti – využívání přírodních zdrojů (voda, vítr, lidská a živočišná síla aj.), produkce energetických zdrojů, úprava krajiny pro získání energie z přírodních zdrojů…
  • využití energií v domácnostech a sídlech – teplo, světlo, izolační technologie a materiály ve stavebních konstrukcích, příprava stravy …
  • energetická náročnost výrobních procesů a jejich řemeslná základna
  • energetická náročnost získávání surovin – problematika získávání, produkce a využití surovin
    s ohledem na energetickou náročnost

Přihlášku lze vyplnit online na odkazu online přihláška AH 2023, nebo vyplněnou poslat na
adresu archaeologia.historica2023@muzeumbrna.cz

Přihlášky prosím zasílejte do 31. 5. 2023.

Více informací naleznete v pozvánce.