Přehled výzkumů 64/1 je v prodeji!

Nejnovější číslo Přehledu výzkumů 64/1 již naleznete v prodeji v našem e-shopu. Autorské výtisky lze vyzvednout v knihovně ARÚB.

Přehled výzkumů 64, č. 1

Archeologický ústav AV ČR v Brně
Brno 2023, 299 s.
ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)