Přednášky Týdne Akademie věd 2021 online

V rámci Týdne Akademie věd ČR (1. – 7. listopadu 2021) jsme v Knihovně Jiřího Mahena uvedli pět přednášek představující dílčí témata z různých historických období, kterými se na našem ústavu zabýváme.

Přednášky byly určeny široké veřejnosti, ovšem díky přetrvávajícím omezením, a mnohdy i obavám veřejnosti účastnit se veřejných akcí, nebyla návštěvnost přednášek tak hojná jako v minulých letech. Rozhodli jsme se proto zpřístupnit Vám některé přednášky online na našem YouTube kanálu.

Zpracování neželezných kovů ve středověkém Brně

Mgr. Matěj Kmošek, DiS. – PhDr. Rudolf Procházka, CSc.Knihovna Jiřího Mahena, 1. 11. 2021

Záznam přednášky
Zpracování neželezných kovů ve středověkém Brně

Archeologické stopy římského vojska v markomanských válkách

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.Knihovna Jiřího Mahena, 2. 11. 2021

Záznam přednášky
Archeologické stopy římského vojska v markomanských válkách