Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše Archeologického ústavu je prostorem pro přiblížení vědy široké veřejnosti. Tentokrát zájemcům nabízí možnost seznámit se s některými aspekty vývoje klimatu v minulosti, dnes i v budoucnu. Zveme Vás proto na přednáškové odpoledne, které je připraveno ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe na téma Klimatická změna a zemědělství – historie, příležitosti, adaptace. Akce se koná 14. 10. 2023 od 13:00 hodin.

Srdečně zveme zemědělce, vinaře i veřejnost.

Program:

Co vypovídají zemědělské plodiny o Germánech a Římanech ve 2. století n. l. na Moravě? (B. Komoróczy/M. Vlach)

Proč a jak stabilní izotopy používáme pro rekonstrukci klimatu v minulosti (O. Urban)            

Jakým způsobem se vyvíjelo klima pro zemědělství v předchozích 2000 letech a jaké podmínky přinese? (M. Trnka)

PŘESTÁVKA

Jak bylo/nebylo v době římské – Vliv klimatických podmínek na germánské osídlení ve středním Podunají (M. Vlach/B. Komoróczy)

Ochrana půdy a regenerativní zemědělství jako nástroj adaptace na změnu klimatu (K. Klem)

Na akci je nutné se registrovat:  ruzickova@arub.cz