Přednáška: Velkomoravské gombíky s tepanou výzdobou.

Srdečně vás zveme na další zajímavou přednášku v rámci cyklu IN MEDIAS RES: Velkomoravské gombíky s tepanou výzdobou. Statusové symboly zrozené z nadregionálních kontaktů elit.

Velkomoravské gombíky s tepanou výzdobou. Statusové symboly zrozené z nadregionálních kontaktů elit.
Mgr. Šárka Krupičková, Ph.D.,
Martin Fořt, DiS.

Pod pojmem gombíky se v české archeologii skrývají zdobené kulovité závěsky vyrobené nejčastěji ze dvou spojených plechových polokoulí a opatřené ouškem k zavěšení. Známe je především z Moravy, kde byly objeveny stovky exemplářů ve velkomoravských hrobech na centrálních kostelních pohřebištích. Nejpočetnější typologickou skupinu představují gombíky s tepanými ornamenty. Dosahují často značných velikostí přesahující tři i čtyři centimetry v průměru. To z nich v souvislosti s tenkostí plechu, ze kterého byly vyrobeny, činí křehké oděvní aplikace, které jen stěží mohly mít praktickou funkci. Výzdoba na jejich povrchu se může zdát povědomá – připomíná zdobnost kamenných článků dalmatské nebo severoitalské církevní architektury, případně středoasijskou toreutiku vystavenou v některém z vyhlášených světových muzeí. Přesto pro tyto artefakty nemáme v širším geografickém prostoru analogie. K čemu tedy sloužily a kde se na Velké Moravě vzaly? Jak může jejich výzkum promlouvat do širších socio-ekonomických poměrů střední Evropy v 9. století? To jsou některé z otázek, kterým se věnuje aktuální přednáška archeoložky Šárky Krupičkové.
Součástí odpoledne bude rovněž experimentální výroba gombíku s tepanou výzdobou. Šperkař a restaurátor Martin Fořt se pustil do experimentálního tepání stříbrného gombíku s rostlinným geometrizovaným ornamentem z hrobu 100 objeveného u 2. kostela na hradišti Mikulčice-Valy. Nejprve musí vyrobit všechny potřebné komponenty – polokoule z 0,3 mm tenkého stříbrného plechu, ouško, poutko, dva kroužky z perlového drátu a límec. Poté vyzdobí polokoule ornamentem a nakonec sestaví celý předmět dohromady. Názornou ukázku tepání a polotovary jednotlivých fází výroby gombíku bude možné shlédnout po skončení přednášky.